DATELE GENERALE DESPRE PROIECT

(contract 212/12.09.2008, Act ad. nr. 3/2009)

 

Finanţare

Buget de Stat – Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică

Programul

INOVARE

Categoria de proiect

PDP

Denumirea proiectului

Creşterea capacităţii de inovare prin asimilarea în producţie a unei instalaţii moderne de irigat cu rampa si tun de udare

Valoarea proiectului (include şi alte surse)

2 984 041 lei

Valoarea contractului (sursa-buget de stat):

1 400 000 lei

Durata proiectului:

12.09.2008-31.05.2010

 

Contractor principal:

S.C. GRUP ROMET S.A. Buzău, cu sediul în Buzău, str. Brăilei, nr. 15, cod poştal:120118,  telefon 0238710301, fax. 0238710300, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J10/790/1994, cod fiscal (CUI) 5959639, e-mail: romet@romet.ro, pagina: www.grup.romet.ro, reprezentat prin DIRECTOR GENERAL Ing. Constantin TOMA şi DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena OPREA

 

Director de proiect:

Ing. Constantin GAVRILĂ, telefon 0251439294, fax 0251439634, email: gavrila@romet.ro

 

Partener

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTATE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE/INMA BUCUREŞTI – INMA Bucureşti cu sediul în Bucureşti, B-dul Ion Ionescu de la Brad, nr. 6, Sector 1, cod poştal 013813, OP 18, tel. 0212693255, fax 0212693273, email: icsit@inma.ro, http://www.inma.ro, înregistrat la Registrul Comerţului sub nr.J40/190/1997, cod fiscal (CIF)RO2795310, cont bancar IBAN: RO88TREZ7015069XXX002593, Trezoreria Filiala Sector 1 Bucureşti, reprezentat prin DIRECTOR GENERAL Dr. ing. Ion PIRNĂ şi DIRECTOR ECONOMIC Ec. Mircea RUSU,

Responsabil de proiect: Dr. ing. Ion PIRNA, Bucureşti, B-dul Ion Ionescu de la Brad, nr. 6, Sector 1, tel.: 0212693255, fax: 0212693273, Email: pirna@inma.ro

 

 

 

OBIECTIVELE GENERALE ALE PROIECTULUI

Obiectivele generale ale proiectului sunt:

- creşterea competitivităţii S.C. GRUP ROMET S.A. Buzău prin producerea şi comercializarea de instalaţii de irigat performante la nivelul producătorilor de profil din UE;

- creşterea capacităţii sistemului CDI din parteneriat (S.C. GRUP ROMET S.A. Buzău şi INMA Bucureşti) de a acumula cunoştinţe, rezultate şi experienţă de prim rang în domenii ştiinţifice şi tehnologice de vârf şi de a le disemina şi transfera către mediul economic şi social pentru creşterea competitivităţii acestuia;

- creşterea competitivităţii producătorilor din agricultură prin utilizarea unor instalaţii de irigat moderne care utilizate în cadrul tehnologiilor de irigat conduc la creşterea calităţii şi a producţiei agricole şi la protejarea mediului înconjurător.

 

ETAPELE ŞI ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE

Etapa I: Studiu privind instalaţiile moderne de irigat

Cheltuieli eligibile

Activitate I.1: A2.1. Studiu privind instalaţiile moderne de irigat

CO: Grup ROMET Buzău

SCCD

P1: INMA Bucureşti

INCD

Activitatea I.1.0: A2.1. Studiu privind instalaţiile moderne de irigat

Activitatea I.1.1. A2.1. Elaborarea unui studiu privind instalaţiile moderne de irigat şi a temei de proiectare

CO: Grup ROMET Buzău

SCCD

Activitatea I.1.2. A2.1. Colaborarea la elaborarea unui studiu privind instalaţiile moderne de irigat

P1: INMA Bucureşti

INCD

REZULTATELE OBŢINUTE ETAPA I:

- Studiu tehnologic privind instalaţiile moderne de irigat

Perioada acoperită: 12.09.2008-20.01.2009

Buget total: 60 000 lei din care:

1. S.C. GRUP ROMET S.A. Buzău: 30 000 lei

2. INMA Bucureşti: 30 000 lei

Finanţare din alte surse:

1. S.C. GRUP ROMET S.A. Buzău: 32308 lei

Etapa II: Proiectare model experimental. Realizare model experimental.

Cheltuieli eligibile

Activitate II.1: A2.2. Proiectare model experimental

CO: Grup ROMET Buzău

SCCD

P1: INMA Bucureşti

INCD

Activitatea II.1.0: A2.2. Proiectare model experimental

Activitatea II.1.1. A2.2. Proiectare model experimental

CO: Grup ROMET Buzău

SCCD

Activitatea II.1.2. A2.2. Colaborare la proiectarea modelului experimental

P1: INMA Bucureşti

INCD

Activitate II.2: A2.3. Realizare model experimental

CO: Grup ROMET Buzău

SCCD

Activitatea II.2.0: A2.3. Realizare model experimental

Activitatea II.2.1. A2.3. Realizare model experimental

CO: Grup ROMET Buzău

SCCD

Cheltuieli neeligibile

Activitatea NI.1. Notificarea unei cereri de brevet de invenţie

CO: Grup ROMET Buzău

SCCD

Activitatea NI.1.0. Notificarea unei cereri de brevet de invenţie

Activitatea NI.1.1. Notificarea unei cereri de brevet de invenţie

REZULTATELE OBŢINUTE ETAPA II:

- Documentaţie de execuţie model experimental

- Model experimental

- Cerere de brevet notificată

Perioada acoperită: 21.01.2009-30.11.2009

Buget total: 400 000 lei din care:

1. S.C. GRUP ROMET S.A. Buzău: 305 000 lei

2. INMA Bucureşti: 95 000 lei

Finanţare din alte surse:

1. S.C. GRUP ROMET S.A. Buzău: 216.386 lei

Etapa III: Experimentarea modelului. Prezentarea şi demonstrarea funcţionalităţii şi utilităţii modelului în scopul promovării. Proiectare şi elaborare documentaţie de analiză tehnico –economică. Proiectare, realizare, verificare şi experimentare prototip

Cheltuieli eligibile

Activitate III.1: A2.4. Experimentarea modelului

CO: Grup ROMET Buzău

SCCD

P1: INMA Bucureşti

INCD

Activitatea III.1.0: A2.4. Experimentarea modelului

Activitatea III.1.1. A2.4. Experimentarea modelului

CO: Grup ROMET Buzău

SCCD

Activitatea III.1.2. A2.4. Colaborare la experimentarea modelului

P1: INMA Bucureşti

INCD

Activitate III.2: A2.6. Prezentarea şi demonstrarea funcţionalităţii şi utilităţii modelului în scopul promovării

CO: Grup ROMET Buzău

SCCD

P1: INMA Bucureşti

INCD

Activitatea III.2.0: A2.6. Prezentarea şi demonstrarea funcţionalităţii şi utilităţii modelului în scopul promovării

Activitatea III.2.1. A2.6. Prezentarea şi demonstrarea funcţionalităţii şi utilităţii modelului în scopul promovării

CO: Grup ROMET Buzău

SCCD

Activitatea III.2.2. A2.6. Colaborare la prezentarea şi demonstrarea funcţionalităţii şi utilităţii modelului în scopul promovării

P1: INMA Bucureşti

INCD

Activitate II.3: A3.1. Proiectare şi elaborare documentaţie de analiză tehnico –economică.

CO: Grup ROMET Buzău

SCCD

P1: INMA Bucureşti

INCD

Activitatea III.3.0: A3.1. Proiectare şi elaborare documentaţie de analiză tehnico –economică.

Activitatea III.3.1. A3.1. Proiectare şi elaborare documentaţie de analiză tehnico –economică.

CO: Grup ROMET Buzău

SCCD

Activitatea III.3.2. A3.1. Proiectare şi elaborare documentaţie de analiză tehnico –economică.

P1: INMA Bucureşti

INCD

Activitate III.4: A3.3. Proiectare, realizare, verificare şi experimentare prototip

CO: Grup ROMET Buzău

SCCD

P1: INMA Bucureşti

INCD

Activitatea III.4.0: Proiectare, realizare, verificare şi experimentare prototip

Activitatea III.4.1. Proiectare, realizare, verificare şi experimentare prototip

CO: Grup ROMET Buzău

SCCD

Activitatea III.4.2. Proiectare, realizare, verificare şi experimentare prototip

P1: INMA Bucureşti

SCCD

Cheltuieli neeligibile

Activitatea NI.2. Diseminarea pe scară larga a rezultatelor din cercetarea industrială

CO: Grup ROMET Buzău

SCCD

Activitatea NI.2.0. Diseminarea pe scară larga a rezultatelor din cercetarea industrială

Activitatea NI.2.1. Diseminarea pe scară larga a rezultatelor din cercetarea industrială

CO: Grup ROMET Buzău

SCCD

Activitatea NI.3. Introducerea în fabricaţie

CO: Grup ROMET Buzău

SCCD

Activitatea NI.3.0. Introducerea în fabricaţie

Activitatea NI.3.1. Introducerea în fabricaţie

CO: Grup ROMET Buzău

SCCD

REZULTATELE OBŢINUTE ETAPA III:

- Raport de experimentare model experimental

- Raport de demonstrare

- Documentaţie de execuţie prototip

- Prototip

- Buletin de verificare şi experimentare prototipului

- Materiale de informare(articole, participări la conferinţe ştiinţifice, târguri şi expoziţii interne sau internaţionale, pliant, poster, pagină web)

- Document de punere în funcţiune

Perioada acoperită: 01.02.2009-31.05.2010

Buget total: 940 000 lei din care:

1. S.C. GRUP ROMET S.A. Buzău: 820 000 lei

2. INMA Bucureşti: 120 000 lei

Finanţare din alte surse:

1. S.C. GRUP ROMET S.A. Buzău: 1332847 lei

Etapa IV: Raportarea efectelor economice obţinute ca urmare a utilizării produsului

Activitate IV.1: A3.5 Raportarea efectelor economice obţinute ca urmare a utilizării produsului

CO: Grup ROMET Buzău

SCCD

Activitatea IV.1.0: A3.5 Raportarea efectelor economice obţinute ca urmare a utilizării produsului

Activitatea IV.1.1. A3.5 Raportarea efectelor economice obţinute ca urmare a utilizării produsului

CO: Grup ROMET Buzău

SCCD

 

 

REZUMAT PUBLICABIL

Apa este unul din factorii esenţiali ai producţiei horticole care asigură stabilitatea acesteia şi menţinerea echilibrului ecologic în sistem. Este de neconceput obţinerea de producţii ridicate şi constante an de an la producţiile agricole fără apă de calitate.

Asigurarea unui conţinut minim de apă în sol este posibilă numai prin irigaţie, mai ales în regiunile cu precipitaţii sub 550 mm anual. Chiar şi în regiunile unde regimul pluviometric este mai bogat, în anumiţi ani secetoşi, culturile agricole, de exemplu, duc lipsă de apă în timpul primăverii, verii şi toamnei, din cauza repartiţiei neuniforme a precipitaţiilor în timpul anului.

Prin asigurarea cantităţilor necesare de apă în sol, plantele cresc mai bine, formează multe rădăcini, iar procesele de absorbţie se intensifică. Pe baza cunoaşterii constantelor hidrofizice ale solului, a nevoii de apă a plantelor în diferite faze de creştere, se poate aplica un regim diferenţiat de irigaţie.

Cu instalaţia de irigat cu rampă şi tun de udare IIRT, realizată de către S.C. GRUP ROMET S.A. Buzău în colaborare cu INMA Bucureşti în cadrul proiectului “Creşterea capacităţii de inovare prin asimilarea în producţie a unei instalaţii moderne de irigat cu rampa şi tun de udare”, contract de cercetare 212/12.09.2008, Program INOVARE, se respectă, conform cerinţelor agrotehnice, aplicarea următoarelor norme de udare pentru principalele culturi agricole:

- GRAU: răsărire 400 m3/ha; împăiere-burduf 2 udări de 700 m3/ha;

- PORUMB: apariţie panicul-coacere lapte 2...4 udări de 500 m3/ha;

- SOIA: îmbobocire umplerea boabelor 2...4 udări 500…800 m3/ha;

- RAPITA: doua udări înflorit;

- SFECLA DE ZAHAR: de la mijlocul lui iunie 3…4 udări 500…600 m3/ha;

- CARTOFI: 3…5 udări cu norme de 300...400 m3/ha;

- LUCERNA: la o săptămâna după coasa o udare 600 m3/ha.

            Punerea apei la dispoziţia plantelor, corespunzător cerinţelor acestora, asigură desfăşurarea normală a fotosintezei şi translocării asimilatelor, a absorbţiei elementelor nutritive necesare, a proceselor de creştere şi dezvoltare, care se concretizează prin recolta obţinută-la capacitatea productivă a soiului cultivat.

 

1. Destinaţie şi descriere constructivă

Instalaţia de irigat cu rampă şi tun de udare IIRT (fig. 5) se foloseşte la irigarea culturilor agricole înalte (porumb, floarea-soarelui, cânepă etc.), medii (grâu, orz, secară etc.), joase, semănate în rânduri rare (soia, cartof, lucernă, trifoi etc.) pe suprafeţe mijlocii şi relativ mari, amplasate pe terenuri amenajate pentru irigaţii sau pe terenuri unde există surse locale de apă, caz în care apa de irigat este prelevată cu ajutorul agregatelor de pompare care asigură o presiune de lucru de 4…8 bar.

 

Fig. 5. Instalaţie de irigat cu rampă şi tun de udare IIRT

 

            Instalaţia de irigat IIRT este alcătuită din următoarele componente: şasiu asamblat, cadru, tambur, sistem distribuţie apa, sistem antrenare tambur, sistem ghidare furtun, sistem debreiere, sistem blocare antiretur, sapă ancorare, rampă udare, cărucior cu tun de udare, sistem reglare debit, sistem programabil RAIN 10, pompă hidraulică cu acţionare manuală, roată antrenare reductor, cărucior asamblat, cilindru hidraulic, bolţ cilindru I, ştift elastic G8x40, manometru cu glicerină 0...16 bar, manometru cu glicerină 0...10 bar, etichetă produs, etichetă pluviometrie, etichetă protecţie I, etichetă protecţie II, etichetă instrucţiuni de utilizare.

Şasiul asamblat (fig. 6) este un cadru metalic de formă triunghiulară prevăzut cu două roţi cu pneuri şi un cric ce are şi rol de picior de sprijin iar la partea anterioară are un ochet de cuplare la bara de tracţiune a tractorului. Cricul este de tipul cu şurub cu acţionare manuală. Pentru transportul instalaţiei dintr-o poziţie în alta şasiul asamblat este prevăzut cu posibilitatea rotirii cu 180ş. În centrul şasiului se află un cerc piridoc în care se roteşte cadrul cu tambur care are posibilitatea de blocare în poziţia dorită cu ajutorul unui bolţ.

 

Fig. 6. Şasiu asamblat

 

Tamburul instalaţiei (fig. 7) este realizat sub forma unui cilindru rigidizat de un ax prin intermediul unor spiţe. Pe partea exterioară tamburul are la cele două extremităţi obezile care nu permit furtunului flexibil să cadă de pe el. Furtunul flexibil rulat pe partea exterioară a tamburului are lungimea şi diametrul constructiv şi se leagă de axul tamburului cu ajutorul unei conducte verticale şi a unui cot.

Fig. 7. Tambur

 

Sistemul de distribuţie a apei (fig. 8) este format dintr-o conductă principală care face legătura instalaţiei prin intermediul furtunului tip pompieri cu hidrantul şi o turbină care este direct conectată la un reductor al sistemului de antrenare tambur (fig. 9).

 

Fig. 8. Sistem distribuţie apă

 

Fig. 9. Sistem antrenare tambur

 

Sistemul de antrenare tambur este prevăzut cu un mecanism de roluire rapidă a furtunului flexibil pe tambur care este format din următoarele componente: un arbore cu caneluri (fig. 10, poz. 1), o transmisie cardanică sau roată antrenare (fig. 10, poz. 2) şi o frâna de tipul cu ferodou (fig. 10, poz. 3) care acţionată la întinderea furtunului flexibil, pe o poziţie de lucru, menţine furtunul flexibil tensionat şi apropriat de tambur. Mecanismul de oprire automată cuprinde un motor electric (fig. 10, poz. 4) care acţionează by-pass-ul turbinei. Mecanismul de uniformizare a vitezei este realizat dintr-un cadru care palpează furtunul flexibil în timpul rulări şi un sistem de control programabil (fig. 10, poz. 5).

 

Fig. 10. Mecanismul de roluire rapidă

 

Instalaţia dispune de un sistem programabil de control RAIN 10 uşor de folosit şi foarte precis, a cărui baterie este încărcată cu ajutorul unui panou solar(fig. 11).

 

Fig. 11. Panou solar pentru încărcarea bateriei sistemului de programare

 

Căruciorul rampei (fig. 12) şi braţele ei sunt confecţionate din profile de ţevi de oţel de înaltă calitate, elemente de aluminiu şi otel galvanizat, tot ansamblul fiind o construcţie robustă şi stabilă. Căruciorul are rolul de deplasare şi susţinere a rampei sau a tunului de udare. Este realizat dintr-un cadru cu patru roţi cu cauciuc cu ecartamentul variabil şi o conductă suport care se ramifică în trei părţi, două laterale prevăzute cu robineţi pentru cazul când este montată rampa şi una în sus pe care se montează tunul de udare. Cuplarea furtunului flexibil la conducta suport se face printr-un cuplaj hidraulic cu cârlige laterale.

 

Fig. 12. Cărucior rampă cu tun de udare

 

Sapele de ancorare (fig. 13) pentru blocarea instalaţiei de irigat la staţionar sunt acţionate de un mecanism cu cilindrii hidraulici acţionaţi de o pompă hidraulică manuală care îi redă independenţa instalaţiei faţă de tractorul utilizat la deplasarea în câmp.

 

Fig. 13. Sapă de ancorare

 

Rampa de udare (fig. 14) montată pe căruciorul instalaţiei de irigat asigură o distribuţie uniformă a apei, protecţia plantelor şi a solului şi necesită presiuni mici la racord.

 

Fig. 14. Rampă de udare

 

2. Principalele caracteristici tehnice şi funcţionale

- Dimensiuni de gabarit (L×l×h), m                                                                 6,50 × 2,50 × 3,50

- Deschiderea rampei de udare, m                                                                12…40

- Diametru furtun, mm                                                                                    100

- Lungime furtun, m                                                                                        360

- Presiunea de lucru, bar                                                                                4…8

- Debitul de apă, m3/h                                                                                     10…50

- Masa, kg                                                                                                       2700

 

3. Funcţionare

În agregat cu tractorul de 65 CP pe roţi, instalaţia se transportă pe drumul amenajat pe linia antenei la unul din hidranţi, unde urmează să ocupe două poziţii de lucru. Ajunsă în dreptul hidrantului, se fixează picioarele de sprijin şi cricul în poziţie de lucru şi se decuplează de la tractor. Se pivotează turela, se frânează tamburul prin acţionare manuală şi se întinde furtunul cu ajutorul tractorului. După ce furtunul a fost întins, operatorul eliberează frâna tamburului şi basculează clichetul pe coroana dinţată; deschide vana sferică de pe conducta principală de alimentare şi branşează instalaţia la hidrant; deschide hidrantul şi urmăreşte presiunea de lucru pe manometru, reglând-o eventual, cu ajutorul branşamentului. Apa destinată udării, aflată sub presiune, trece prin turbină şi pătrunde în axul tamburului, apoi în conducta verticală şi mai departe în furtunul flexibil de polietilenă. De aici apa ajunge în duzele situate pe rampă sau în tunul de udare şi este împrăştiată pe teren (circuitul de udare). Turbina acţionează reductorul care la rândul lui antrenează tamburul cu 4 viteze chiar şi cu un nivel scăzut de debit sau de presiune, cu pierderi minime. Rotindu-se, tamburul înfăşoară furtunul, şi căruciorul rampei sau tunului de udare înaintează către instalaţie, duzele sau tunul udând terenul pe care se deplasează. Mişcarea de rotaţie a tamburului este transmisă prin intermediul unui lanţ la dispozitivul de stabilire a pasului de înfăşurare a furtunului. Pe axul dispozitivului de oprire automată se află palpatorul pentru uniformizarea vitezei de deplasare a căruciorului, care, în funcţie de numărul de straturi de furtun roluite pe tambur, reglează continuu printr-un sistem de pârghii turaţiile din reductor. În momentul când căruciorul rampei sau tunului de udare a ajuns în apropierea tamburului prin intermediul sistemului programabil a procesului de lucru se pune în funcţiune motorul electric care antrenează by-passul turbinei oprind alimentarea cu apă a duzelor sau tunului de udare. În această poziţie, instalaţia este găsită de operator, care ridică picioarele de sprijin şi pivotează turela la 180°. Rampa sau tunul de udare va ajunge în dreptul celuilalt culoar, opus celui pe care s-a efectuat udarea precedentă şi, cu ajutorul unui mecanism cu cilindrii hidraulici acţionaţi de o pompă hidraulică manuală, se coboară picioarele de sprijin. Din acest moment, operaţiunile se reiau în aceeaşi ordine descrisă şi astfel se irigă a doua poziţie de udare de la acelaşi hidrant.

 

4. Avantajele utilizării

- permite realizarea unei mari diversităţi de scheme de irigat a culturilor agricole astfel încât instalaţia este destinată irigării prin aspersiune, atât a culturilor de talie medie şi mică, utilizând rampa de udare, cât şi a culturilor de talie înaltă, prin utilizarea tunului de udare;

- asigură o distribuţie uniformă a apei şi o protecţie a plantelor mai bună datorită sistemului de ancorare şi reglaj a orizontalităţii rampei de udare pe cărucior;

- asigură schimbarea uşoară şi rapidă a tunului de udare sau a rampei;

- are o construcţie simplificată datorită soluţiilor noi alese care îi conferă realizare uşoară din punct de vedere tehnologic, siguranţă în exploatare, întreţinere, reglaje simple şi uşor de exploatat.

 

5. Gradul de noutate

Denumirea cererii de brevet de invenţie: Instalaţie de irigat cu rampă şi tun de udare, Număr înregistrare la OSIM A-00841/22.10.2009, Autori: Toma Constantin, Gavrilă Constantin: S.C. GRUP ROMET S.A. Buzău, Cojocaru Iosif, Marin Eugen: INMA Bucureşti

 

6. Efecte socio-economice

            - La agentul economic constructor (S.C. GRUP ROMET S.A. Buzău)

- Cifra de afaceri creşte cu cca. 14% în primul an de la intrarea pe piaţă;

- Rata rentabilităţii financiare a crescut cu 12%;

- Rata profitului brut a crescut cu 9%;

- Creşte ponderea vânzărilor la export cu 10%;

- Soluţiile tehnologice şi constructive sunt nepoluante şi se încadrează în reglementările de mediu.

            - La producătorii agricoli

- Asigură sporuri de producţie de 50...100% faţă de cultura neirigată;

- Conduce la valorificarea a cca. 65% din substanţele nutritive aplicate sub forma de îngrăşăminte de către plantele irigate;

- Asigură o distribuţie uniformă a apei şi o protecţie a plantelor mai bună, ceea ce conduce la creşterea calităţii producţiei agricole;

- Creşte confortul utilizatorului datorită reglajelor simple.

 

 

DISEMINARE PROIECT

- Publicarea articolului elaborat de Cojocaru I. ş.a, “INSTALAŢII DE IRIGAT PRIN ASPERSIUNE REALIZATE ÎN ROMÂNIA” în Revista Mecanizarea Agriculturii nr. 5-6/2009, pag. 9...14, ISSN 1011-7296, Bucureşti

- Publicarea articolului elaborat de Cojocaru I. ş.a, “ECHIPAMENTE TEHNICE DESTINATE IRIGĂRII PLANTELOR AGRICOLE  REALIZATE DE FIRME DIN STRĂINĂTATE” în Revista Mecanizarea Agriculturii nr. 9-10/2009, pag. 19...28 ISSN 1011-7296, Bucureşti

- Participarea cu produs fizic poster, fişă tehnice şi pliant, în perioada 28.07.2009-29.07.2009, la conferinţa internaţională INOVAREA O ŞANSĂ PENTRU ROMÂNIA-PROGRES PRIN INOVARE organizată la sediul Universităţii Politehnica Bucureşti de AMCSIT POLITEHNICA. Cu ocazia acestei manifestări au fost distribuite specialiştilor interni şi externi, din domeniul firmelor constructoare de maşini agricole şi potenţialilor utilizatori, care au vizitat standul de prezentare al S.C. GRUP ROMET S.A. Buzău (fig. 1), fişa tehnică şi pliantul în care sunt prezentate descrierea produsului, domeniul de aplicabilitate, principalele caracteristici tehnice, indicii de calitate, energetici şi de exploatare realizaţi.

 DSC09932 IMAG0168 

Fig. 1. Aspecte de la standul de prezentare al firmei S.C. GRUP ROMET S.A. Buzău cu ocazia participării la conferinţa internaţională INOVAREA O ŞANSĂ PENTRU ROMÂNIA-PROGRES PRIN INOVARE organizată la sediul Universităţii Politehnica Bucureşti de AMCSIT POLITEHNICA BUCUREŞTI

 

- Participarea, în perioada 28.10.2009-31.10.2008, cu poster, fişă tehnică şi pliant la Expoziţia realizărilor cercetării româneşti – SALONUL CERCETĂRII – 2009 organizată de ANCS în cadrul Târgului Tehnic Internaţional Bucureşti, Complexul Expoziţional ROMEXPO. Cu ocazia acestei manifestări, au fost distribuite specialiştilor interni şi externi, din domeniul firmelor constructoare de maşini agricole şi potenţialilor utilizatori, care au vizitat standul de prezentare al S.C. GRUP ROMET S.A. Buzău organizat în colaborare cu partenerul de proiect INMA Bucureşti(fig. 2), fişa tehnică şi pliantul în care sunt prezentate descrierea produsului, domeniul de aplicabilitate, principalele caracteristici tehnice, indicii de calitate, energetici şi de exploatare realizaţi.

 IMAG0226

 

Fig. 2. Aspecte de la standul de prezentare al firmei S.C. GRUP ROMET S.A. Buzău organizat în colaborare cu partenerul de proiect INMA Bucureşti cu ocazia participării la SALONUL CERCETĂRII – 2009

- Participarea, în perioada 22-26 aprilie 2010 la Lilieci, DN2, km 25, jud. Ilfov, cu produs fizic, poster, fişă tehnică şi pliant la Târgul Internaţional pentru Agricultura si Utilaje Agricole ROMAGROTEC 2010 organizat de Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Maşini şi Utilaje Agricole din România (APIMAR). Cu ocazia acestei manifestări care a reunit un număr de 58 de expozanţi, au fost distribuite specialiştilor interni şi externi, din domeniul firmelor constructoare de maşini agricole şi potenţialilor utilizatori, care au vizitat standul de prezentare al S.C. GRUP ROMET S.A. Buzău (fig. 3), fişa tehnică şi pliantul în care sunt prezentate descrierea produsului, domeniul de aplicabilitate, principalele caracteristici tehnice, indicii de calitate, energetici şi de exploatare realizaţi.

 

Fig. 3. Aspecte de la standul de prezentare al firmei S.C. GRUP ROMET S.A. Buzău cu ocazia participării la Târgul Internaţional pentru Agricultura şi Utilaje Agricole ROMAGROTEC 2010